<< Главная страница

IНТЕРМЕДIЯ ПРО КЛИМКА I СТЕЦЬКАКатегории Якуб Гаватович ()Ў ./ 13 Клас (hid)Ў ../../SCHOOL/13class/

Оригинал ОСОБИ: Климко з горшками, Стецько кота має в мiшку на спинi 1. Климко Що тут ти, побратиме, собi порабляєш? Кажи менi — як живеш та i як ся маєш? Стецько Я тут не роблю нiчого. Ось iду до дому свого, Та iз тоєми горшками, Як з своïми сусiдами. Климко Та нащо так много маєш? Либой, на жонку кидаєш? Стецько Нащо? Ци хочеш вiрити, Що люблю хороше жити? Всього достаток варити, Кажу, та ся не курчити Так, яко пшиналєжаєт Сподаровi, що все маєт. Климко Бохме-сь, чоловiк хороший! Либой, маєш много грошей? Стецько Та що маю? Климко Та добиток. Стецько Маю тот на полю вшиток: Суть тамо увцi, барани, Котроми частую пани; Суть воли та i корови — Все маю, коли-м здоровий. Климко Та i много пуля маєш? Стецько Маю, Та що так питаєш? Климко Бо хочу тобi служити, З тобою вiк провадити. Стецько Коли хочеш — гаразд, служи! Хоть ся i шинкарком длужи: Коли пiнiзi маємо — Все ми тоє поплатимо. Лише хоць вiрне служити. Климко Кажи ж, що будеш варити Для мене? Стецько Хоть видиш много Горшков, що-м до дому свого Тут покупив на ярмарку, Купив-єм i тую мiрку, Що будем собi з неï пити. Та питаєш, що варити Буду? Ось в тоïм борщика, В тоïм яхли до молока; Коли риби достанемо, В тоïм горщику зваримо; А в тоïм ся зварить тiсто, В тоïм коропи розписто, В тоïм капусту тлустою, В тоïм розпустимо лою До гороху. От так знаєш. Та i пирогов ся наïш: В горшку ïх поваримо; Та у тiм шпирок насмажимо. Та що би-сь хотiв iншого — Що маєм, наварим много. Климко Богме, я буду служити, Коли так схочеш варити. Та й же ся хороше маєш! Стецько Та ти що робити знаєш? Кажи, щоби-м слугу свого Знав та ласкав бив на нього. Климко Я чоловiк все робити Знаю та вовки ловити, Щоби овець не псували Та бидла не розганяли. I iншого звiра много Достану ось з лiса того. Лисицю, що-м iмiв, несу, Та за длуги йон понесу. Стецько Того слуги потребую Та юж ся тобi радую. Будеш же гаразд мати Та борзо хоч прибивати! Климко Гаразд! Та ти звiрка того Купи, дам його не дрого. Будеш до тей шепки мати. Ситецько Коли би го оглєдати. Климко Iще бистрий, тепер з лiса, Утюкл би менi до бiса! Дома його оглєдаєш, Гей же хороший — пузнаєш! Стецько Як його шацуєш собi? Климко За шiсть усьмаков дам тобi. Стецько Вельми зачинив-єсь много! Климко Кажи, що даш? Дам не дрого. Стецько Три усьмаки возьми собi. Климко Дай п'ять! Стецько Не дам. Климко Жичу тобi! Стецько Много! Климко А хочеш купити — Чотирi. Та будем жити Собi. Лише длуг однесу Та горшки тотi понесу За тобою. Стецько Iще много Хочеш. Климко Та богме не дрого! Так бо-єм я винен сила, Коли-сьмо там у корчмi пила! Стецько Бери ж юж чотирi грошi, Та ся верни, як хороший. Климко Гаразд! Iз мiхом зоставлю Та не вельми ся забавлю. Тут одходить Климко, а Стецько оглядає лисицю. Стецько Осмотру тую лисицю, Чи будет пуд рукавицю Та i пуд шепку красейко. Кiт утiкає . Бiдная ж мя головонько! Ось-ось менi грошi збавив, Лих чоловiк, мiх зоставив. Ось кота в мiху купив-єм! Чом я так немудрий бив-єм, Iже в тот мiх не гледiв-єм Та, що у нiм, не осмотрiв-єм!? О бiсу твоïй матерi! Кажуть: не каждему вєри. (Шукає горшки.) Та i горшки либой пубрав? Ось, матунько, що-м я виграв На тоïм лихiм ярмарку! Бiс взяв iз горшками мiрку! I сукнi либой не маю? (Шукає одяг, який поклав на горшках.) Що мам дзєяти — не знаю! Бiдна ж моя головонько! О нещесная ж матонько, Що-сь мя на свiт народила, Що-м так ниньки стратив сила! Климко приходить, перебравшись в iнший одяг, а горшки кладе будь-де i прикриває ïх одягом та травою притрушує. Климко Та що, побратиме, тобi? Стецько Чи жартуєш з мене собi? Наробивши, та не знаєш? Горшки-сь украв та питаєш? I сукмановi Та-сь i здрадив Мене в торгу: кота-сь всадив В мiх! Та же лисицю маєш, Казав-єсь, що ю продаєш! То ю-м я заплатив тобi, А того-м не змислив собi, Що-єм в тот мiх не загледiв. А ти-сь прийшов, щоби-сь шидiв! Iще, що мi єст, питаєш, Та ся з мене насмiваєш?! Климко Та що ти на мене кладеш? Що-м ся тут натрапив, рад-єсь? Не маю ким осьвядчити, Що-сь смев то на мене вложити! Стецько Як тебе зовуть? — питаю. Климко Климко. Стецько О, того не знаю, Як здрайцю зовуть тамтого! Та бо сєпка власна його, Та для того-м гадав собi, Що он, тамтот, мовив тобi. Прошу ж, пробач вину мою! Климко Милий брате, я з тобою. Та як кажеш? Що тя здрадив? Кота вперед в тот мiх всадив? Стецько Ой так! Климко Та i пубрав грошi? Стецько Пубрав. Климко Чоловiк нехороший! Та iмiв служити тобi? Стецько Мiв. Климко З грошими пойщов собi? Стецько Так, брате. Климко Та i сукману Взяв, бiс в його маму, Як непишному пану!? Стецько Ой, взяв! Климко То i горшки вкрав? Стецько Так. Климко Та-сь ти його не шукав? Стецько Нiт, бо ся ти натрапив-єсь. Климко Тепер-то? Стецько Тепер. Климко Зблудив-єсь! А хочеш менi вiрити? Здасть мi ся, що-м мiв видiти Тепер чоловiка того, Що мiв горшков вельми много. Тот либой? Стецько Ей, либой. Климко Сукману, Що тобi, благому пану, Либой взяв, нiсл на палицi, Та собi лiгл на травицi. О бугме тот, бо шарая Сукмана била такая. Стецько Такая, такая! Клямко Чи хочеш мi вiрити? Коли-сь його покажу, не хоч го живити? Ось лежить. А тот? Стецько Тот, тот! Климко Ну ж тую палицю, Гаразд його по хрептi, же змажет травицю Посокою. Стецько О, буду ж його смаровати! Мусить менi i горшки i все поврацяти! Та як, мудрий, накрив ся, ось видиш, травою, Щоби го не зглiдино! Климко Бий крiпко! Та свою Сукману i все побери, А його в свiтi не дери! То Стецько, закасавши собi руки, б'є по горшках, а Климко тiкає. Стецько Ой, матьонко, матьонко, тепер же мi лихо! Чи бiс, чи лих чоловiк вправив мене тихо В то нестєстє велике, що-м убозтво своє Потовк, в нiвеч обратив тi горщочки моє! Що ся дiять? Чи бог то милостив справити Хотiв, такоï речi на мене пустити, Чи лихiï люде? О боже милостивий! Коли ж би ся тот трапив чоловiк здрадливий, Що мi такоï речi, а ось, пане, наброïв, — Пузнав би, якби-м диви коло нього строïв! Возьму ж претя туй сукману, Пуйду ся скарити пану. Одходить Стецько, а Климко приходить, смiючись. Климко Га-га-га-га-га-га-га! Двакрот одиного Чоловiка-м ошукав, признайся до того. Тот пан, що знаєт в свiтi гаразд махльовати, Пойду iще та знайду, кого ошукати!
IНТЕРМЕДIЯ ПРО КЛИМКА I СТЕЦЬКА


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация