<< Главная страница

IНТЕРМЕДIЯ ПРО МАКСИМА, РИЦЬКА I ДЕНИСАКатегории Якуб Гаватович ()Ў ./ 13 Клас (hid)Ў ../../SCHOOL/13class/

Оригинал ОСОБИ: Максим, Рицько, Денис — лiсосплави. Максим Iдем же, брате, юж тою, Що iдемо, дорогою, Коли-сьми юж зторговали Та i вся воли продали На тоïм лихiм ярмарку! Не будем бульше шарварку По тоïх волах робити — Лiпше на флiсi служити. Рицько Лiпше, брате! Я з тобою Iду, ти iди зе мною. Денис Ей, побратимове, стуйте, Та, що говору, почуйте! Далек iдете? Кажiте! Та з собою ме везьмiте! Помагай бог вам! Рицько Здоровий Будь та короткими слови Кажи, о що питаємо Та як тє звати маємо? Денис Я-м з Камiнця Подольськєго, Прийшов до мiстечка того На ярмарок з воли. Та Денис Iстем. Максим Та бiс тя тут принiс! А ми вуд Городка. Знаєш? Денис Знаю. Максим Далек пойти маєш? Денис Ось коби ся з ким трапило, Щоби нас хоть зе три било, Iшов би-м на флiс. Рицько Iди ж з нами, Та ми iдем от двай сами. Денис О, слава ж господу богу, Що-м знайшов в тую дорогу Товариство хорошоє! Ось нас будет тепер троє. Простують трохи, а Денис пита ïх про хлiб. Ой, братьонкове, слухайте, Та що менi ïсти дайте! Забив-єм хлiба купити, Без котрого трудно жити. Максим Ей, брате, i я не маю. Рицю, ти маєш, я знаю. Рицько Та ти хлiба не купив-єсь? От так собi наридив-єсь! Та я-м ся на тебе спустив, Що-сь ти хлiба купити мiв. Максим Та що будемо чинити? Либой прийдет глод терпiти? А вельми ся хочет ïсти; Що-сь не купив — то ж єсь чистi. Простують далi. Денис нараз чує пироги. Денис Браття, та любой пироги Ту пахнуть з тоєï дороги? Максим О, пахнуть! Рицько Пахнуть! Денис Шукаймо Та говорити перестаньмо! А за дасть бог тут знайдемо, То ся всi трей подiлемо. Та ось пируг на травицi Бив! Либой виросл з землицi? О, слава тобi господи! Оминуть нас тепер глоди, Коли бульше достанемо. Максим Любой юже не знайдемо. Та що тут єст за травая, Що родить пироги тая? Ось iще будуть пироги, Коли ся вернемо з дороги. Будем тую траву знати Та тут пироги iскати. Рицько А з тим що будем чинити? Любой ся прийдет дiлити? Денис Хоть ся дiлити хочемо, Претя ся всi не наïмо: Нас три, а тот пирог малий. Максим Та хоть би один з'ïв цалий, Кривда би зась iншим била, Бо-сь ми го всi три зглiдила. Рицько Вят ся дiлити будемо. Денис А коли так учинимо: Котрому ся що лiпшого Приснить — будет пирог його? Максим Гаразд, гаразд! Рицько Вят лiгайми Та всi три позасипляйми! Денис А тот пирог нєх тут буде, Вшок ту не украднуть люде. Укладаються, а Денис, вставши, пирiг з'ïдає i знов укладається; по тому ïх будить Максим. Максим Гей, Рицю, встань, та Денису! Чом дувго спиш? Рицько Iди к бiсу! Денис Ну, юже тепер мувiте, Та i сни вперед кажiте. Максим Гей, браття, я-м в небi бив, Гей, то-м ся там хороше мiв! Гей-гей, то ж трудно сказати, Що-м я там могл оглєдати! Та то ж небо, як золотий Замок, що такой роботи В свiтi-м не видав красноï! Мури маєт золотоï Та каменями саженi Дорогими: суть зеленi, Суть бiлiï, черленiï, Суть блакитнi та свiтнiï. Та i муст там єст золотий. Та я собi перед вроти Стою, аж там викрикають Ангели, єй же спiвають Хороше! Та святих много Стоïть вельми. Ось я того В небi ся там насмотрiв-єм! I господа там видiв-єм Бога: та сидить за столом, А всi бiють пред ним чолом. Та се i всi так жекгнають, Як ми в церквi, та спiвають. Потiм бог-господь носити ïсти казав. Там служити, Що живоє, ся рушило! От, браття, то ся мi снило. Денис Та юж-єсь все виповiдив? Максим Iще бо-м там внеть сглiдив, Що потрави принесено Та i мене за стол всаджено. Гей, било ж, било ж там много ïсти! Не пребачу того: Било м'ясо, просята, Били печонi курчата, Било там i вароноє. Та било i смажоноє. Все хорошо! Iз юшкою Бiлою та i жовтою, I тiсто било варене; Смажене та i печене; I пироги тамо били, Та i борщика зварили; Та била i капустая, I горох, била кашая, Та била там i ботвина, I вшелякая звiрина. От так ся я в небi мiв-єм На банкетi, що там бив-єм! Рицько Та я, братоньки, в пеклi бив. Ой, то-м же там бiду терпiв! Чарненьцi там по головi Били мя та по хрептовi Лiтунове. Та там всього Видiв-єм поспольства много; Суть тамо попи, панове Та нашi побратимове, Суть там i лихiï жунки, Суть невеликi дiтоньки — Всi горiють аж по ушi. Бiда ж там i моïй душi Била. Та на вiчнi вiки, Кажуть, будеш терпiв муки, То ж ся менi лише снило, Бодай ся то ж не трапило! Денис Та я, браття, собi лежу, Та ось гантель iдет, вижу, Та тот, до мене пришодши, Порвав мене за волоси Та ме посадив на небє. Та я там видiв-єм тебе, Що ти собi уживав-єсь; Там я просив, щоби дав-єсь Менi що. Куска одного Не хотiв-єсь! Все до того Пирога казав-єсь з неба. Та гангель: Юж те не треба Тут, — рекл менi, — товариша, Коли-сь видiв. Ось у бiса Другий сидить в тоïм пеклi! Та мє там ставив при теплi, Аж ти на мене киваєш Та слова такi волаєш: Юж мене не глєдаєш! Возьми пирог, що там маєш, Та з'ïж, бо на вiчнi вiки Тут буду терпiти муки! Та зась гангель тут мє ставив, Та я-м ся пирога наïв. Максим Либой? Денис Ой, так! Максим Ей, Денису, Iди ж же ти собi к бiсу! Коли не будет пирога, Будеш плакати на бога! Денис Вшак-ось ся ти наïв в небi? Рицько Як я, баламуте, тебе Почну палицев взбирати — Не будеш ти жартувати! Денис Ось бiда: з'ïсти казали Пирог, та ся рзгнiвали! Максим Iди ж, iди ж, скуд-єсь прийшов, Хоть би-сь i до бiса пошов! Денис Коли-м пирог з'ïв — не дбаю, Та юж ся з вами жекгнаю! Тiкає, а вони за ним.
IНТЕРМЕДIЯ ПРО МАКСИМА, РИЦЬКА I ДЕНИСА


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация